12.30     OPENING DOOR DE DAGVOORZITTER

De dagvoorzitter zal gedurende de dag de kijkers informeren en vertegenwoordigen middels vragen en opmerkingen voor de sprekers.

Toon Vanagt, Managing Partner Data.be & Chairman Open Knowledge Belgium

12.45     WELKOM DOOR GEMEENTE ‘S-HERTOGENBOSCH

Gemeente ‘s-Hertogenbosch heet je van harte welkom namens de toonaangevende data stad. De wethouder vertelt over het belang van Data en Energie voor de gemeente.

Mike van der Geld, Wethouder Duurzaamheid, Leefomgeving en Cultuur, Gemeente ‘s-Hertogenbosch

13.00     KEYNOTE SPEECH

De coronacrisis zal de energietransitie versnellen!

 • Wind-Waterstof productie op zee vervangt aardgasproductie op zee
 • De batterij en waterstof elektrische auto gaan we gebruiken als energiebuffer
 • Via de blockchain kopen we energie van de buurman, de boer of van een dorp uit Afrika

Ad van Wijk, Professor Sustainable Energy, Universiteit Delft

13.20     KEYNOTE SPEECH

Datagebruik bij het formuleren van je transitievisie warmte

 • Benodigde data voor de gemeente
 • Beheer van de data

Paul Suijkerbuijk, Adviseur Data, VNG Realisatie

PRAKTIJKSESSIES

Doormiddel van praktijkvoorbeelden nemen experts je mee in een concrete vraagstukken. Welke obstakels kom je tegen? Hoe ga je daar mee om? Wat zijn de do’s en don’ts?

 

13.45    SESSIE 1

Het belang van grip op energiedata voor de energietransitie

Grip op digitalisering en dan specifiek op energiedata is cruciaal voor een eerlijke energietransitie. Gegevens over hoeveel energie wordt opgewekt of verbruikt kunnen helpen om het net in balans te houden en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Maar dan moet wel het algemeen belang voorop staan. Hoe regelen we dit in een situatie waarin inzicht in alleen meetdata wellicht niet meer genoeg is? Dat verkennen we tijdens deze workshop aan de hand van concrete voorbeelden. We kijken vanuit de ogen van de consument, de netbeheerder en een autobedrijf naar de knelpunten. Samen formuleren we zo randvoorwaarden om data te benutten voor een eerlijke energietransitie.

Romy Dekker, Onderzoeker, Rathenau Instituut

14.05 SESSIE 2

Burgerparticipatie en energiedata

De energietransitie is één van de grootste opgaven waar gemeenten de afgelopen decennia voor aan de lat hebben gestaan. Het gebruiken van data bij dit soort maatschappelijke opgaven is in deze tijd onlosmakelijk verbonden met een effectieve aanpak. Het betrekken van inwoners bij maatschappelijke opgaven is ook een combinatie die passen bij de huidige maatschappij. De opgave is nu: hoe breng je het gebruiken van data en inwoners bij elkaar?

Jeroen Weekers, Projectleider, Gemeente Eersel

14.30     RECHARGE & GO

Tijd voor koffie en thee!

15.00     INSPIRATIESESSIES

Tijdens deze sessies worden inspirerende voorbeelden gegeven van geïmplementeerde projecten. Leer van reeds gemaakte fouten en wat zijn de best practices van deze voorbeelden.

15.00 – Ronde 1

VIVET, Verbetering van de Informatievoorziening in de Energietransitie

 • Wat is Vivet? samenwerkingsverband tussen CBS, RVO, Kadaster, RWS en PBL
 • Hoe helpt Vivet gemeenten, RES regio’s en andere gebruikers bij het realiseren van de energietransitie? welke data levert Vivet op de korte termijn (met voorbeelden)?
 • Wat doet Vivet om knelpunten op lange termijn op lossen?
 • Tips, ideeën, adviezen, wensen van deelnemers naar elkaar en naar Vivet

Martin Tillema, Projectadviseur, Kadaster
Anastasia Chranioti, Beleidsonderzoeker Regionale Energiestrategieën, Planbureau voor de Leefomgeving

15:30 – Ronde 2

Data als cruciale factor in de (stedelijke) energietransitie

 • Wat is het belang van data voor de energietransitie?
 • Welke rol kan data betekenen voor het energie systeem in stedelijke ontwikkeling (bv. Eindhoven KnoopXL)?
 • Hoe draagt data bij aan een innovatie?

Michael van Hulst, Directeur Exentr, Lid klankbordgroep Regionale Energie Strategie

16.10     ONLINE DISCUSSIE

In een online discussie gaan we in gesprek met een aantal belangrijke stakeholders als het gaat om dataprotectie en privacy. Hoe zien zij de kansen en uitdagingen van het gebruik van data in de energiesector? Maar ook: hoe denkt de burger zelf eigenlijk over privacy? Je wordt actief betrokken om zo concrete vraagstukken aan de orde te laten komen.

De toegevoegde waarde van energiedata op buurtniveau is evident. En we zien initiatieven waar burgers zelf data verzamelen, delen en willen combineren met data van de gemeente of energieleveranciers; Onder welke voorwaarden kan dit en willen burgers en stakeholders dit?

Met o.a.:

Tijs Wilbrink, Directeur Strategische Samenwerking Artificiële intelligentie bij Stichting IMEC Nederland
Raoul Beckers, Programmamanager Duurzaamheid bij de Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Maartje van der Lee, Eigenaar van Buurtbinders ’s-Hertogenbosch
Spreker vanuit ENPULS

16.40     KEYNOTE SPEECH

Data en energietransitie: 2 zijden van dezelfde medaille

 • Het belang van digitale infrastructuur
 • Gebruik van data
 • Een collectieve aanpak

David Peters, Chief Transition Officer en lid Raad van Bestuur, Stedin Groep